Pengumuman Kelulusan Wisuda Tahfiz SD AL ULUM

author

Muhammad Khaibar Putra Adithia

Monday, 06 Dec 2021


cover-annouce

egala Puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Kami panitia WISUDA AKBAR Klaten Menghafal #3 akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Menimbang :

 1. Wisuda Akbar adalah syiar untuk memberikan motivasi kepada para santri untuk menghafalkan, Mengamalkan dan memperjuangkan Al-Qur’an.
 2. Besarnya antusiasnya masyarakat untuk mengikuti Wisuda akbar klaten menghafal.

II. Mengingat :

 1. Telah berakhirnya Ujian Munaqosah pada tanggal 1 dan 8 Desember 2019.
 2. Demi keamanan, kenyamanan dan hidmadnya acara Wisuda Akbar klaten menghafal #3.
 3. Hasil Rapat pengurus Yayasan Guru Ngaji Berdaya dengan Takmir Masjid Agung Al Aqsha pada tanggal 17 Desember 2019.

III. Memperhatikan :

 1. Perlu segera diumumkan hasil nilai Munaqosah klaten Menghafal#3.
 2. Santri yang telah dinyatakan LULUS oleh panitia maka akan mengikuti Wisuda pada
  tanggal 25 Desember 2019.

IV. Memutuskan :

 1. Santri yang dinyatakan LULUS akan diwisuda pada tanggal 25 Desember 2019 dengan nilai 80-100 (Jayyid Jiddan : 80-89 dan Mumtz : 90 – 100).  Adapun data santri yang dinyatakan LULUS telah kami lampirkan bersama surat keputusan ini.
 2. Mengumumkan kelulusan Ujian Munaqosah Klaten Menghafal#3 melalui Website :
  – www.gnb.or.id,
  – www.klatenmenghafal.com,
  – dan Fb. Klaten Menghafal.
 3. Demi kenyamanan bersama semua peserta wisuda/ wali santri tidak diperkenankan
  untuk membawa kendaraan mobil/ roda empat dan dihimbau untuk menggunakan
  sepeda motor/ bus/ transportasi umum atau transportasi masal lainnya.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
  hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan jazakumulloh. Semoga kita selalu diberikan hati yang istiqomah dalam mencetak generasi Qurani. Aamiin.

Lampiran :

pdf
Pengumuman Kelulusan


Tags

Gallery
Recent Announcement

find more..
Recent News

find more..