(061) 6642331

KEJUARAAN ANTAR PELAJAR SE-SUMATERA UTARA POLITEKNIK MEDAN